Aparaty Słuchowe Oticon Intent – zaangażuj się w życie jak nigdy dotąd, z pierwszymi na świecie aparatami słuchowymi wyposażonymi w czujniki intencji użytkownika

Tradycyjne aparaty słuchowe rozumieją dźwięk, ale nie użytkownika

  • Stosują podejście uniwersalne, ale my to wiemy nie można traktować wszystkich użytkowników w ten sam sposób
  • Użytkownicy mają różne potrzeby nawet w tym samym środowisku
  • Odpowiednie aparaty słuchowe muszą zapewniać spersonalizowane wsparcie pomóc użytkownikom zaangażować się w życie i komunikować się z łatwością
  • Aparaty słuchowe muszą rozumieć intencje każdego użytkownika zapewnić spersonalizowane wsparcie w tym samym środowisku

Oticon Intent to pierwszy aparat słuchowy na świecie który rozumie naturalne zachowanie użytkownika i intencje słuchania, monitoruje zmieniające się okoliczności akustyczne kiedy się zmienia ją i płynnie dopasowuj się do aktualnej sytuacji dzięki czterem rodzajom czujników.

Przedstawiamy funkcję aparatu słuchowego Oticon Intent™
Pierwsze na świecie aparaty wyposażone w czujniki intencji użytkownika pomagają pacjentom cieszyć się życiem jak nigdy dotąd.

Ruch głowy
Czujniki monitorują, czy i jak użytkownik porusza głową aby móc zrozumieć typ i sytuację komunikacyjną

Ruchy ciała
Fizyczne czujniki ruchu pomagają przewidzieć potrzebę zwiększenia przestrzeni dźwięku

Wsparcie świadomości
Aktywność konwersacyjna – czujniki monitorują na bieżąco aktywne rozmowy, informują system aby priorytetowo traktował mowę

Środowisko akustyczne
Czujniki zbierają szczegóły dźwięku w zakresie 360° i dostosowują się do aktualnego środowiska w którym użytkownik przebywa

Paleta kolorów aparatów słuchowych Oticon Intent