Jakie kwoty refunduje NFZ w przypadku zakupu aparatów słuchowych w 2024r?

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2 x 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2 x 1050 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 2 x 1500 zł na aparaty słuchowe i 2 x 50 zł na wkładki uszne. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL.

Aparaty słuchowe refundacja z NFZ

W Erfa znajdziesz aparaty słuchowe z refundacją z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje refundację na aparaty słuchowe dla osób, które spełniają określone kryteria. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednim przygotowaniem i zrozumieniem procedur, jest całkiem prosty.

Jeśli chodzi o aparaty słuchowe, cena może różnić się w zależności od kilku czynników. Po pierwsze, istotny jest rodzaj urządzenia – modele analogowe są zazwyczaj tańsze od cyfrowych, ale oferują niższą jakość dźwięku i mniej opcji personalizacji. Po drugie, cena zależy od stopnia zaawansowania technologicznego aparatu – im więcej funkcji i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, tym wyższa cena.

Jak otrzymać dofinansowanie NFZ do zakupu aparatów słuchowych?

Aby otrzymać dofinansowanie NFZ do zakupu aparatu słuchowego, pacjent musi najpierw skonsultować się z lekarzem specjalistą. Lekarz oceni stopień utraty słuchu i zdecyduje, czy aparat słuchowy jest konieczny. Następnie, lekarz wypisze skierowanie na badanie audiologiczne. Po otrzymaniu wyników badania, może wystawić wniosek o dofinansowanie na aparat słuchowy.

Wniosek o dofinansowanie jest następnie składany do NFZ. Proces rozpatrzenia wniosku może trwać kilka tygodni. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pacjent otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania. Jego wysokość zależy od stopnia utraty słuchu i typu aparatu słuchowego. Warto pamiętać, że dofinansowanie NFZ pokrywa tylko część kosztów aparatu słuchowego, a resztę musi pokryć pacjent.