Jakie kwoty refunduje NFZ w przypadku zakupu aparatów słuchowych?

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2 x 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2 x 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 2 x 1000 zł na aparaty słuchowe i 2 x 50 zł na wkładki uszne. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 2 x 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2 x 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.