Protetyka słuchu jest teraz uznawana za nowy zawód medyczny od 26 marca 2024 roku, co stanowi istotny przełom dla tej profesji. W związku z tym, praca protetyka słuchu jest teraz formalnie uznawana za działanie medyczne. Zawód ten ma szczególne znaczenie, ponieważ wiele osób cierpi na schorzenia słuchu, często związane z pracą w hałaśliwych warunkach. Nieprzypadkowo Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem przypada właśnie 25 kwietnia.

protetyk słuchu badania słuchu aparaty słuchowe
protetyk słuchu badania słuchu aparaty słuchowe

Protetyk słuchu wykonuje szeroki zakres zadań, z których niektóre są kluczowe. Przede wszystkim przeprowadzają wstępną diagnostykę dotyczącą problemów ze słuchem i przeprowadzają wywiad z pacjentem, aby określić ich potrzeby i wymagania. Ponadto wykonują szereg badań słuchu, w tym audiometrię tonalną, behawioralną, tympanometrię oraz otoemisje akustyczne. Zajmują się także dobieraniem, dopasowywaniem i kontrolą aparatów słuchowych oraz innych urządzeń wspomagających słyszenie.

Wreszcie, obowiązki protetyka słuchu obejmują również prowadzenie rehabilitacji słuchu oraz udzielanie wsparcia i porad pacjentom w zakresie użytkowania urządzeń słuchowych.

Cały proces dopasowania i opieki nad aparatami słuchowymi podlega teraz regulacjom określonym w Ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.